HOME > GOVERNMENT > Leaders

Wang Kai

Wang Kai

Governor Wang Kai

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 09:41

Sun Shougang

Sun Shougang

Vice Governor Sun Shougang

Source: henan.gov.cn | 2021-12-02 16:01

He Jinping

He Jinping

Vice Governor He Jinping

Source: henan.gov.cn | 2019-04-01 15:32

Wu Guoding

Wu Guoding

Vice Governor Wu Guoding

Source: henan.gov.cn | 2019-04-02 17:51

Gu Xuefei

Gu Xuefei

Vice Governor Gu Xuefei

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 10:16

Liu Yujiang

Liu Yujiang

Vice governor Liu Yujiang

Source: henan.gov.cn | 2020-06-03 19:35

Song Zhenghui

Song Zhenghui

Vice Governor Song Zhenghui

Source: henan.gov.cn | 2022-06-27 19:44

Sun Yunfeng

Sun Yunfeng

Vice Governor Sun Yunfeng

Source: henan.gov.cn | 2022-11-26 21:52

Liu Shiwei

Liu Shiwei

Secretary-General Liu Shiwei

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 10:10

pages