HOME > GOVERNMENT > Leaders

Wang Kai

Wang Kai

Governor Wang Kai

Source: henan.gov.cn | 2021-04-03 09:41

Sun Shougang

Sun Shougang

Vice Governor Sun Shougang

Source: henan.gov.cn | 2021-12-02 16:01

Liu Yujiang

Liu Yujiang

Vice governor Liu Yujiang

Source: henan.gov.cn | 2020-06-03 19:35

Song Zhenghui

Song Zhenghui

Vice Governor Song Zhenghui

Source: henan.gov.cn | 2022-06-27 19:44

Sun Yunfeng

Sun Yunfeng

Vice Governor Sun Yunfeng

Source: henan.gov.cn | 2022-11-26 21:52

Zhang Min

Zhang Min

Vice Governor Zhang Min

Source: henan.gov.cn | 2023-01-10 15:03

Zheng Haiyang

Zheng Haiyang

Vice Governor Zheng Haiyang

Source: henan.gov.cn | 2023-01-10 15:07

Liu Shangjin

Liu Shangjin

Vice Governor Liu Shangjin

Source: henan.gov.cn | 2023-01-18 16:48

Li Zhuo

Li Zhuo

Vice Governor Li Zhuo

Source: henan.gov.cn | 2023-07-28 10:05

Zhu Ming

Zhu Ming

Secretary-General Zhu Ming

Source: henan.gov.cn | 2023-01-30 11:53

pages