An Eco-Tourism Belt Built in Qixian

Source: dahe.cn | 2022-09-15 18:49

Photo taken on September 8 shows tourists enjoying the beautiful scenery at the Jinniuling park in Qixian county, Hebi city. (Text: Henan Daily Photo by Zhang Shengqi for Henan Daily)