A Road Witnesses Zhongmu's Development

Source: dahe.cn | 2021-07-19 15:21

The 2-kilometer-long Renmin Road in the downtown area of Zhongmu county, Zhengzhou city, has witnessed the county's development over the past decades. (Text & Photo: dahe.cn)